Solidarni z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

„Podziękowanie pragnę wyrazić także wszystkim wiernym, którzy w tym okresie przekazali mi świadectwo swej niezmiennej wierności względem Następcy Piotra. Niech Pan strzeże nas wszystkich i prowadzi drogą pokoju".       (Benedykt XVI, 10 marca 2009)

„Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w Boga i Prawdę do szczególnej modlitwy za Ojca Świętego. Niech Duch Święty oświeca i wzmacnia siłę Papieża Benedykta XVI, jako profetycznego świadka Dobrej Nowiny, niech towarzyszy mu na drodze Pokoju, którego ludzkość tak bardzo potrzebuje i do którego dąży".

(Prezydent Pomocy Kościołowi w Potrzebie, o. Joaquinn Alliende)

W niedzielę 22 lutego 2009 roku Kościół katolicki obchodził święto Katedry św. Piotra. Tego dnia katolicy wspominali szczególne zadanie, jakie Chrystus powierzył swemu Następcy, pierwszemu biskupowi Rzymu, św. Piotrowi. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaapelowała do wszystkich wiernych, aby w sposób szczególny, każdego dnia, modlili się za Ojca Świętego.

W oświadczeniu, podpisanym przez prezydenta międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, o. Joaquin'a Alliende, czytamy, że w ostatnim czasie odrodziły się agresywne postawy antykatolickie. Papież Benedykt XVI stał się celem niesprawiedliwych ataków. Wykorzystane są agresywne uprzedzenia, które, wydawałoby się, że już dawno zniknęły. Brak wiedzy, błędne rozumowanie, pomówienia, niepełne dane wywołały lawinę wściekłej agresji. W sposób grubiański zraniono godność urzędu Papieża, a także samą jego osobę.

Wiele osób uprawiało manipulację. Inni wykorzystali okazję, do podeptania podstawowych wartości humanizmu. To niegodziwe omijanie prawdy poczyniło znaczne szkody w Kościele. To znak kulturowej dekadencji, do głosu doszły stare uprzedzenia. Ponad krzyczącymi oszczercami wyłania się historyczna już postać Benedykta XVI, który jako autorytet współczesności reprezentuje mądrość, wiedzę i wielkie dobro. Dlatego też tak wielu ludzi postrzega go jako Dobrego Pasterza. PKWP stale modli się za Następcę św. Piotra na ziemi i solidaryzuje się z Nim i wspiera Jego posługę.

Modlitwa za Ojca Świętego Benedykta XVI

 

Jezu, jedyna Drogo do Ojca,

Prawdo i Życie człowieka.

Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół

do końca czasów.

Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Benedykta XVI,

ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.

Udziel mu pełni łask Ducha Świętego,

niech utwierdza nas w wierze

i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.

Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,

zjednocz nas z Następcą św. Piotra

i umacniaj nas w każdej Eucharystii,

dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych,

byli solidarni z biednymi i cierpiącymi,

głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie

wszystkim narodom Ziemi.

Amen.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie | ul. Wiertnicza 142, 02- 952 Warszawa, Tel./Fax: +48 22 845 17 09 | ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759