W 1957 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński poprosił Pomoc Kościołowi w Potrzebie o materialne wsparcie żyjących na pograniczu ubóstwa sióstr kontemplacyjnych. Doceniając siłę i wartość modlitwy, wspieramy zakony kontemplacyjne na całym świecie.

Pamiętamy, że wszyscy stanowimy Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym nawzajem się uzupełniamy. Siostry zanoszą modlitwy, my w imieniu naszych Darczyńców staramy się zapewnić im godziwe warunki życia. W klasztorach klauzurowych najważniejszym zajęciem w porządku dnia jest modlitwa za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów. Siostry kochają modlitwę i dają o niej świadectwo całym swym życiem ofiarowanym Bogu. Codziennie czynnie uczestniczą w Eucharystii, 7 razy w ciągu dnia wspólnie odmawiają Liturgię Godzin przed Najświętszym Sakramentem.

Siostry kontemplacyjne modlą się również we wszystkich tych intencjach, które są przesyłane do naszego biura. W Polsce wspierają naszą działalność i modlą się w intencjach naszych Darczyńców następujące żeńskie zakony klauzurowe:

Tab. 1. Polskie zakony kontemplacyjne modlące się w intencjach Darczyńców PKWP

Nr.

Zakon

Ilość klasztorów w Polsce

1.

SS. Benedyktynki

9

2.

Benedyktynki Sakramentki

3

3.

Bernardynki

9

4.

Dominikanki

3

5.

Kamedułki

2

6.

Kapucynki

6

7.

Karmelitanki Bose

28

8.

Klaryski

6

9.

Klaryski od Wieczystej Adoracji

8

10.

Norbertanki

2

11.

Redemptorystki

1

12.

Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej adoracji

1

13.

Siostry Szensztackie Wieczystej Adoracji

1

14.

Siostry Wizytki

4

 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie | ul. Wiertnicza 142, 02- 952 Warszawa, Tel./Fax: +48 22 845 17 09 | ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759